นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.cartelkids.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.cartelkids.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมลและการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมลก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมลจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือการอีเมลหรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับติดต่อกลับภายใน 24-72 ชั่วโมง
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cartelkids.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.cartelkids.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที่ contact@cartelkids.com

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล 1)วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมไปถึงข้อมูลดังนี้

– หมายเลขไอพี (IP Address)
– ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
– Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
– ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
– Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
– เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
– เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Referring Website)
– ผู้ให้บริการ internet
– ระบบปฏิบัติการใช้งาน

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของเราอาจรวมถึงการใช้งานโปรแกรมคุกกี้(Cookies)ทั้งนี้ โปรแกรมคุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์เก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของคุณประโยชน์หนึ่งของโปรแกรมคุกกี้คือช่วยให้เราสามารถพัฒนาไซต์ของเราและประสบการณ์การใช้งานของคุณ เราใช้โปรแกรมคุกกี้เพื่อให้เห็นว่าส่วนใดแบะการใช้งานใดของไซต์เป็นที่นิยม และเพื่อนับจำนวนการเข้าชมไซต์ส่วน นับจำนวนการเข้าชมทำความเข้าใจการใช้งานและความมีประสิทธิภาพของแคมเปญ และเพื่อบอกว่าได้มีการเปิดอีเมลหรือมีการทำตามอีเมลแล้ว

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวค้าของเว็บไซต์ www.cartelkids.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

– ชื่อ-นามสกุล
– ที่อยู่
– Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
– เลขประจำตัวประชาชน
– ฯลฯ (โปรดระบุ)

Cartelkids สัญญาจัดการรับผิดชอบข้อมูลของลูกค้าที่มีความสำคัญ ข้อมูลการส่งซื้อจะถูกส่งเข้ารหัสในระหว่างการส่งโดยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม SSL เทคโนโลยีข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ Cartelkids ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่ง