รายละเอียด

– ผ้า  Cotton 100%

– Cotton Jersey with

velvety touch

(Micro Brushing)

– พิมพ์ลายด้านหน้า

– สำหรับเด็กชายและเด็กหญิง

– สำหรับเด็กอายุ 1 – 6 ขวบ