รายละเอียด

– Cotton Baby French
Terry 100%
– พิมพ์ลายด้านหน้า
– สาหรับเด็กชายและเด็กหญิง
– สาหรับเด็กอายุ 1 – 6 ขวบ