fbpx

Return & Exchanges

เงื่อนไขการคืนเงิน

1. กรณีลูกค้าเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต และPaypal
1.1 หากมีการยกเลิกรายการก่อนบรรจุสินค้าลงกล่องทางบริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตภายในร้านวันทำการถัดไป
1.2 กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท จะทำการปรับปรุงคืนเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิตหรือ Paypal ของลูกค้าภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯได้ตรวจสอบยืนยันการรับสินค้า
2. กรณีลูกค้าชำระด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1
2.1 สำหรับรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 3000 บาท ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 3 วัน ทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับสินค้า
2.2 สำหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 3000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการคืนสินค้า

นโยบายส่งคืน – เปลี่ยน รับประกันสินค้า

* ลูกค้าต้องตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ หากสินค้าเสียหาย สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสินค้าด้านล่าง สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่บริษัทฯ ส่งไปถึงลูกค้าเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ได้บรรยายไว้ หรือไม่เหมือนหรือไม่คล้ายคลึงกับรูปสินค้านั้น รวมถึง บริษัทฯ ส่งสินค้าผิดไปจากรูปแบบหรือสีที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในตะกร้าสินค้า แต่ไม่รวมสินค้าที่ไม่เหมือนภาพอันเกิดจากการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน

เงื่อนไขการประกัน – การส่งคืนสินค้า

หากลูกค้าได้รับสินค้าที่เสียหายในกรณีที่สินค้านั้น ๆ ส่งไปถึงผู้รับเป็นสินค้าที่มีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น เช่น สินค้าชำรุด ฉีกขาด เป็นต้น ทั้งนี้ท่านต้องทำการแจ้งความจำนงมาที่ contact@cartelkids.com ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนดจะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับประกันความเสียหายของสินค้า

เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่าสินค้าอยู่ในความหมายของนโยบายการรับประกันสินค้า คุณจะต้องแจ้งความจำนง พร้อมแนบไฟล์ภาพสินค้าที่เสียหายและใบเสร็จรับเงินที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาดหรือชำรุด มายังบริษัทฯ เพื่อรอการพิจารณาและดำเนินการเปลี่ยนสินค้าจากบริษัทฯ
สำหรับผู้ซื้อสินค้าในประเทศไทย สามารถตีกลับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากมีตำหนิ-ชำรุด ได้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า สินค้าตีกลับจัดส่งฟรีภายในประเทศไทย
สำหรับผู้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ สามารถส่งสินค้าตีกลับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าหากมีตำหนิ – ชำรุด ได้ภายใน 30 วันของการซื้อสินค้า
ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ(ภายใต้นโยบายบริษัท)สินค้าที่ส่งคืนสามารถแลกเป็นเครดิตของร้านในการสั่งซื้อสินค้าชิ้นอื่น หรือการคืนเงินและสำหรับการซื้อสินค้าอื่น ๆ ในราคาเดิม โดยการส่งตีกลับสินค้านั้นๆต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ใช้(สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้ายังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) หรือซักตัวสินค้า